Nieuws

Juf Cora Kuyper neemt afscheid van Adorp op De Wierde
15 juli, 2016 - 17:16

Na 32 jaar neemt juf Cora Kuyper afscheid van obs De Wierde. Juf Cora is als kleuterleidster in Adorp begonnen en heeft daarna ook vele jaren als leerkracht in groep 3, 4 of 5 gewerkt. Vele Adorpers, ook ouders van kinderen die nu op de school zitten , hebben nog bij juf Cora in de klas gezeten.

Klusdag IKC: Samen sterk voor Integraal Kindcentrum De Wierde
11 juli, 2016 - 18:00

OBS De Wierde in Adorp heeft het afgelopen schooljaar een grote ontwikkeling doorgemaakt. In samenwerking met ouders en dorpsbewoners hebben de leerkrachten een toekomstplan voor de school opgesteld dat op 8 december 2015 aan het schoolbestuur is aangeboden. Het schoolbestuur sprak haar vertrouwen in de plannen uit en gaf het groene licht.

Inzet bewoners Adorp belangrijk voor voortzetting onderwijs De Wierde.
6 juli, 2016 - 14:26

Behoud van school De Wierde betekent wel een heuse verandering voor de school en voor het dorp. Daarvoor hebben we alle ouders en dorpelingen hard nodig. De school zal voor een belangrijk deel terug moeten vallen op de inzet van ouders en dorpelingen. Alleen op die manier lukt het om met een lager leerlingaantal ons unieke schooltje te behouden.

Nieuwe schoolleider voor OBS De Wierde in Adorp benoemd.
11 juni, 2016 - 13:52

Floor van de Werfhorst wordt de nieuwe schoolleider voor OBS De Wierde. Joke Ettes heeft als interim schoolleider onder het bevoegd gezag van L&E een nieuwe koers mogen inzetten voor de school in Adorp. Er komt een Integraal Kind Centrum met kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang. Ouders kunnen hun kinderen van nul tot twaalf naar IKC De Wierde brengen en het IKC zal dagelijks van 7 tot 7 open zijn. Daarnaast wordt op school hard gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept gebaseerd op gepersonaliseerd leren.

Thuishuis "Klein is Fijn" en OBS De Wierde gaan samenwerken
23 maart, 2016 - 20:19

Thuishuis Klein is Fijn en o.b.s. De Wierde in Adorp hebben, na diverse verkennende gesprekken, de intentie uitgesproken om samen gestalte te gaan geven aan een Integraal Kindcentrum in Adorp. In de komende maanden zal de basis gelegd worden voor het kindcentrum. Het is de bedoeling dat het Integraal Kindcentrum De Wierde na de zomervakantie 2016 zal gaan starten.