Nieuws

Adorp van start met samen energie besparen
4 april, 2017 - 09:18

Kom naar de buurtbijeenkomst op 5 april
In Adorp hebben al heel wat woningen zonnepanelen. Toch valt er nog veel energie te besparen. Bewoners Karel Scheepstra, Norbert Ploeger en Sijbrand Stratingh willen hier een flinke impuls aan geven. Samen willen ze het vuur opstoken voor gezamenlijke energiebesparingsacties. Op woensdag 5 april om 19.30 uur presenteren ze hun plannen tijdens een bijeenkomst in Dorpshuis Artharpe aan de Torenweg 9. Iedereen is welkom.

NIEUWE SERVER VOOR WEBSITE adorp.com
29 maart, 2017 - 12:40

Vanwege verandering van hostingadres en webserver is er informatie verloren gegaan van de startpagina. Redactie probeert vergane publicaties weer op te halen en opnieuw te plaatsen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen
29 maart, 2017 - 13:42

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag
28 maart 2017 in dorpshuis Artharpe, van 20.00-22.00 uur
In de bijlagen vindt u de agenda, verslag van ledenvergadering 2016 en een jaarverslag 2016 van Dorpsbelangen. (Is al geweest, nu alsnog ter informatie)

ADORP IN HET LICHT; de prijswinnaars
23 december, 2016 - 09:32

Een gezamenlijke actie van VVV en Dorpsbelangen.
Bijgaand sfeerfoto’s van Adorp in het licht.
De winnaars zijn:
Peter Holwerda, De Stelling 13
Bert v.d. Veen, Wierumerschouwsterweg 1
Frits Schiphouwer, Onder de Wieken 4

Gemeente Winsum ontvangt rapport Duurzaam Adorp
15 december, 2016 - 21:40

Donderdag 14 december was er een speciale bijeenkomst in 't Witte Hoes van Dorpsbelangen Adorp met wethouder Harmannus Blok namens de gemeente Winsum. Om 16.00 uur nam de wethouder Blok een rapport in ontvangst waaraan door Dorpsbelangen en de stichting blauwe ogen afgelopen jaren hard is gewerkt om energiewinning, energiereductie en leefbaarheid voor Adorp goed in kaart te brengen. Met dank aan bijdragen van de gemeente Winsum en de provincie Groningen heeft men dit resultaat tot stand kunnen brengen. Maar nu aan de slag, de acties zijn aan Adorp.