Nieuws

De dorpstafel van 7 april t/m 28 april.
23 april, 2017 - 15:49


Menu’s april 2017: de dorpstafel in Artharpe

Informatieavond Dorpsplein Adorp op dinsdag 14 maart
5 maart, 2017 - 15:40

Dorpsbelangen Adorp heeft in oktober 2016 instemming ontvangen op de aanvraag Leefbaarheidssubsidie bij Landschapsbeheer Groningen. In de aanvraag is opgenomen het ontwerpen van een dorpsplein bij Artharpe. Samen met het stichtingsbestuur van Artharpe zijn de plannen verder ontwikkeld. Voor de begeleiding is benaderd Gerard Wezenberg van Stek en Streek die de initiatieven tot plannen heeft uitgewerkt. Graag nodigt de werkgroep alle bewoners uit om over de nieuwe plannen mee praten. Deze avond is gepland op dinsdag 14 maart 19.30 uur in dorpshuis Artharpe.

De dorpstafel van 10 mrt. t/m 7 april.
5 maart, 2017 - 15:18


Menu’s maart 2017: de dorpstafel in Artharpe

De dorpstafel van 10 feb. t/m 3 maart.
5 februari, 2017 - 15:41


Menu’s februari 2017: de dorpstafel in Artharpe